Gedachten en emoties hebben een grote invloed op je lichaam. Eigenlijk leef je in verschillende lichamen tegelijk: je fysieke lichaam, je mentale lichaam (gedachten, herinneringen en overtuigingen) en je emotionele lichaam (je gevoel). Het is de kunst om een gezond evenwicht te hebben tussen deze drie lichamen. Je fysieke lichaam vertelt je wanneer je uit “balans” bent. Dit uit zich dan in het ontstaan van “vage” klachten. Hieronder staan enkele voorbeelden van signalen die je kunt ontvangen:

wellness and reiki concep with three black massage stones with words soul, body, relax and drops of water over wood background

Healing

 • slecht slapen
 • hoofdpijn
 • spierpijn
 • maagpijn
 • verkrampte darmen
 • gespannen gevoel
 • benauwdheid

Je lijf werkt als een klankbord. Het is belangrijk te luisteren naar wat ze je wil vertellen.

Tijdens een sessie betrek ik alle drie de lichamen in mijn behandeling. Daarbij maak ik gebruik van verschillende technieken, zoals:

 • massage
 • coaching
 • aura reading
 • het geven van energie (reiki, quantum touch)
 • visualisaties
 • chakra balancing

De massage geeft direct verlichting bij je lichamelijke klachten. Ook kan ik je door mijn aanraking beter naar je lichaam laten luisteren. De onbalans wordt door massage alleen niet altijd opgelost, klachten kunnen terugkomen.

In je mentale lichaam kunnen bijvoorbeeld diep gewortelde overtuigingen (bewust of onbewust) zitten waardoor je niet in balans komt. Je kan dan niet op alle vlakken de persoon zijn, die je graag zou willen zijn. Pas wanneer je jezelf van deze overtuiging kunt bevrijden kan het evenwicht herstellen. Door te coachen help ik je helder te krijgen waar de oorzaak van jouw onbalans en de vage klachten ligt en reik ik je de hand om dit aan te pakken.

Naast massage en coaching kan ik ook kijken naar je energieveld (middels een aura reading) om extra informatie over je gezondheid en welzijn te verkrijgen. Middels het geven van energie krijg je een extra steuntje in de rug. Daarbij kan ik je helpen te voelen waar jouw energie vast zit en waardoor dat komt. Visualisaties zijn beeldende gedachten. De kracht van visualisaties is dat je bijvoorbeeld een gewenste situatie die nog moet plaatsvinden heel gedetailleerd in beeld kunt brengen. Je creëert zo een scheppende energie om je heen. Dit kan ondersteunend werken. Chakra balancing zorgt ervoor dat geblokkeerde energiepunten (de chakra’s) zich weer kunnen openen om zo de innerlijke rust te herstellen.

Bovenstaande technieken zorgen er voor dat je in beweging komt, zodat patronen kunnen worden doorbroken. Je energie gaat weer stromen en je lichamelijke klachten zijn en blijven weg.

Touched by Hands brengt je graag in contact met jezelf.
Laat je aanraken…

Middels een intake gesprek maken we afspraken over jouw doel en de technieken die ingezet worden.

Bij Touched by Hands kun je terecht voor: