Vrijdagavond, 16 februari 2018

Sprekers

  • Cindy Schutte en Jenny de Boer

Thema

  • demonstratieavond mediumschap inclusief spirit art

Wat gaan we doen?

Een avond waarop, naar verwachting, Cindy en Jenny op een liefdevolle wijze mooie contacten gaan maken met onze overleden dierbaren. Door het brengen van feiten, het ophalen van herinneringen, het omschrijven van hun karakter en het vertellen van verhalen uit hun leven, brengen zij onze overledenen weer dichtbij.

Cindy zal het grootste gedeelte van de contacten voor haar rekening nemen.

cindy & jennycindy schutte

Jenny zal tegelijkertijd portretten tekenen van degenen die doorkomen vanuit de spirituele wereld. En dat in maar ongeveer 10 minuten tijd. Dit wordt ook wel spirit art genoemd. Wat zij verder nog aan informatie doorgekregen heeft zal ze ook delen met de ontvanger.

Jenny de Boer

Spirit Art

Zo zullen meerdere mensen in de zaal naar huis gaan met een boodschap van hun dierbaren in combinatie met een mooi portret.

We zullen woorden van troost horen, een aanmoediging of misschien woorden van spijt.

In ieder geval wordt het een avond waarbij op respectvolle wijze omgegaan wordt met een ieder die aanwezig is, levend of niet levend. Een avond waarbij een lach en een traan gedeeld kunnen worden.

Na afloop is er ruimte voor het stellen van vragen.

Een Demonstratie Mediumschap is doorgaans zeer troostend en ontroerend voor mensen die verdrietig zijn over het gemis van hun dierbaren en nog graag dingen met ze zouden willen uitwisselen. Maar ook voor mensen die belangstelling hebben voor wat er nou eigenlijk met je gebeurt na je overlijden, zijn deze avonden zeer boeiend.